Vedlikeholdsrens

I alle avløpsrør vil det over tid bygge seg opp et belegg på innsiden som hindrer gjennomstrømming av avløpsvannet. Dette kan føre til tilbakeslag eller lukt på kjøkken, bad eller toalett. En avtale med oss om vedlikeholdsrens innebærer at vi enten kommer og gjør jobben én gang, eller at vi blir enige om et fornuftig intervall mellom oppdragene.

Avtale med oss om vedlikeholdsrens

En avtale med oss om vedlikeholdsrens innebærer at vi enten kommer og gjør jobben én gang, eller at vi blir enige om et fornuftig intervall mellom oppdragene. En slik avtale inkluderer en garanti mot tette avløpsrør i tiden mellom oppdragene.

Slik foregår vedlikeholdsrens

Vedlikeholdsrens av ventilasjonsanlegg gjennomføres med roterende børster og undertrykk. Børstene føres gjennom kanalene og løsner støvet som suges ut. Til slutt kontrolleres anlegget og aggregatet vedlikeholdes. De aller fleste boligene er ofte klare på under en time.

Vedlikeholdsrens av avløp foregår slik at en renseslange føres ut med varmt vann fra alle sluk, på bad og vaskerom, og fra utløp på vannlås på kjøkken. Gulvsluk på bad blir rengjort og remontert. Til slutt renses bunn og uttrekksledning, ut til offentlig ledning og kum.

Dette er fordelene

Jevnlig vedlikeholdsrens av ventilasjons- og avløpsanlegg i borettslag og sameier betyr ofte at store rehabiliteringsprosjekter kan utsettes med mange år. Vedlikeholdsrens gir som regel like bra resultater for inneklimaet og avløpet fungerer like bra, som det et helt nytt anlegg vil gjøre. Men vedlikeholdsrens utføres mye raskere og er langt rimeligere enn det vil være å sette opp ett helt nytt anlegg.

Hva kan skje om problemet ikke løses?

Hvis ikke ventilasjonsanlegget fungerer som det skal, kan en oppleve dårlig inneklima med de følger det kan ha – tunge i hodet, svir i øyne eller dårlig nattesøvn, eksempelvis. Det kan også utvikle seg mugg og fukt på vinduskarmer og på bad. Matlukt fra andre leiligheter kan også forekomme.

Når det gjelder avløp, så kan man oppleve treg avrenning fra kjøkkenvasker og sluk, samt klukkelyder. Dette er klassiske tegn på at det er mye belegg eller avleiringer i avløpssystemet. Å rense avløpssystemet kan forebygge eventuelle vannskader som følge av tette avløp.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille vedlikeholdsrens?
Ta kontakt med oss idag.