Slamsuging

Vi utfører slamsuging både gjennom faste avtaler og på løpende oppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere.

Hva er slamsuging?

Slamsuging er en felles betegnelse for tømming av kummer, tanker, sandfang og sluk eller rister. Vi har flere spesialbiler som kombinerer behov for spyling og oppsuging av væske og masser som må deponeres på godkjente mottak. Vi tar oss også av deponering av masser og nødvendig rapportering til kommunen.

Slik foregår slamsuging

Avløp samler naturlig nok opp mye rart over tid, og kanskje spesielt i situasjoner hvor avløp har kort eller dårlig fall. Ved slamsuging, så utfører vi en skånsom rens så du ikke trenger å bekymre deg for ødeleggelser. Spesialbiler med enorm sugekraft ankommer stedet for oppdraget, og litt avhengig av type jobb som skal utføres så brukes litt ulikt utstyr. Det er ulike pumper, dyser og diverse vanntanker som differensierer de ulike biler fra hverandre. Kraften i sugebilene er såpass stor at det er sjelden utfordringer knyttet til å komme til. Deretter suges rett og slett slammet inn i en slamtank i bilen, og vi håndterer avfallet videre og på en korrekt måte.

Dette er fordelen

Ved jevnlig service og vedlikehold, så elimineres risikoen for oversvømmelser, eller en kum som renner over, eller en full septiktank. Som med det meste annet, så forlenges eksempelvis en tanks levetid med godt vedlikehold. I tillegg sørger vi for korrekt deponering og du kan være sikker på at avfallet blir håndtert på en miljøvennlig måte.

Hva kan skje om problemet ikke løses?

Som med alt annet som trenger vedlikehold, så kan problemene bygge seg større og større, og eksempelvis kan en overfylt kum skape total oversvømmelse i et område dersom servicen har uteblitt. Eller om en septiktank er full, og ikke blir tømt, så kan en jo se for seg hvor ille det kan gå.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille slamsuging?

Send oss en henvendelse