Sanering og oppgraving av oljetanker

Aktiv Tankrens både oppgraderer, fjerner og sanerer private oljetanker. Vi utfører avgassing, rens, godkjenning samt vedlikehold på oljetanker både innomhus og nedgravd.

Vi påtar oss også en komplett fjerning av fyringsanlegg med alle rør, dagtanker, fyrkjeler og tanker.

En tilstandsvurdering blir utført, før vi renser tanken. Aktiv Tankrens innhenter både gravemelding og kabelpåvisning før vi iverksetter en tanksanering.

Vi skjærer ned og fjerner tanker. Tanken blir først klargjort for destruksjon, så blir alt metall levert til gjennvinning.

Oljetanken blir levert godkjent motak og destruert.

Etter arbeidet med tanken grovplanerer vi området rundt. Man må selv påregne noe arbeid med beplantning av gress, busker.

Har du spørsmål eller ønsker en befaring angående din oljetank?
Ta kontakt med oss idag.