Konvertering til biofyringsolje

Biofyringsolje.

Bioolje er et fornybart produkt som består av organisk materiale. Bioolje inneholder store mengder energi, og er et fornybart produkt som gir små klimagassutslipp.

I 2012 ba stortinget regjeringen innføre et forbud mot fyring med fossil olje. Miljødepartementet har derfor utarbeidet et forslag til ny forskrift som innebærer at fyring med fossil olje og parafin til oppvarming i private boliger, og som grunnlast eller hovedkilde i yrkesbygg blir forbudt fra 1. januar 2020.

Det vil fortsatt være mulig å fyre med bioolje. Bioolje er et fornybart produkt som består av organisk materiale.

Aktiv Tankrens har spesialisert seg på å konvertere selve oljetanken til bioolje. Om eksisterende oljetank ikke er godkjent for bioolje, påtar vi oss også oppgraving og destruering av denne. Bioolje er også mer følsom for temperaturer så isolering av rør er også noe vi kan gjøre.
I tillegg kan det være nødvendig å bytte brenneren i fyringsovnen til en brenner beregner for bioolje.

Man kan søke om økonomisk støtte fra Enova for å konvertere til en mer miljøvennlig olje, og det kan være verdt å undersøke hvilke økonomiske ordninger som er tilgjengelig i den enkelte komune.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Bioolje er også konkuransedyktig med fosil fyringsolje.

Om du ikke ønsker en oppgradering av oljetanken din, kan vi påta oss å fjerne den.

Klikk her for å lese mer om sanering.