Innsamling av farlig avfall

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall har egenskaper som gjør det farlig for mennesker og/eller miljøet. Det betyr ikke alltid at det representerer en øyeblikkelig fare, men at dette kan hentes etter avtale og på et profesjonell måte. Aktiv Tankrens har i 30 år håndtert farlig avfall og har gode rutiner på hvordan farlig avfall skal deponeres. Alle våre biler og sjåfører har full ADR.

Noe av det vi hånterer:

  • Bensin og diesel
  • Oljer
  • Forurenset masse/jord
  • Tønner og IBC kontainere
  • Drivmiddel og forurenset vann
  • Pumpestasjoner
  • Parafin og kjemikaljer

Vi har egne spesial- hengere som er beregnet på farlig avfall.