BÆREKRAFT

Her på Aktiv Tankrens er vi opptatt av miljøet. Vi mener at vi må gjøre hva vi kan for å bidra.

Teknologi for nye metoder for å produsere biodiesel er under utvikling og blir ofte kalt andre generasjons biodiesel eller BTL-diesel (biomass to liquid). Teknologien stammer fra 1930-tallet, men den store utfordringen er å kunne gjøre det kostnadseffektivt. BTL-diesel er en syntetisk diesel som i stor grad har samme eller bedre egenskaper enn petroliumsdiesel.

BTL-diesel kan i prinsipp lages av all biomasse, og produksjonsmetoden går i korte trekk ut på en gassifiseringsfase etterfulgt av Fisher-Tropsch syntese. Samme teknologi kan også brukes til å lage diesel av kull eller naturgass.
Diesel lagd av kull eller gass gir høyere klimagassutslipp enn tradisjonell diesel pga. CO2 som avgis under produksjonen.

Hele vår lastebilflåte benytter seg av generasjon 2 biodiesel.
Andre generasjon biodiesel produseres i sin helhet av biomasse og inneholder ingen «mat relaterte produkter».

Vi har benyttet gen2 biodiesel en stund på bilparken vår og opplever mange fordeler med dette.