Velkommen til Aktiv Tankrens AS

Aktiv Tankrens AS er gjennom 30 år blitt en av de ledende
spesialister på rengjøring og tilstandskontroll på oljetanker.

Vi har en stab med godt kvalifiserte mennesker, samt en bred utstyrspark som inneholder flere vacumbiler, tankbiler, gravemaskiner samt tilhørende spesialutstyr som er egnet til den jobben vi gjør. Alle medarbeidere er trent og sertifisert i henhold til normer og standarder som forventes av kunder og statlige organ.

Vi utfører oppdrag både for private og bedriftskunder, fra oppgradering/rens av små oljetanker i bakken, større overgrunnstanker. Vi graver opp og sanerer oljetanker, samt levering av disse til destruksjon eller oppgradering av disse til biofyringsolje. Referanser kan skaffes fra oppdragsgivere. Oljeselskaper, forsvaret, entreprenører, rørleggere etc. er våre største kunder pr. i dag.