Tanktransport.

Aktiv Tankrens kan tilby tanktransport av flytende produkter.


Vi både henter og leverer rene varer, samt befrakter produkter til destruksjon. Alle våre biler samt sjåfører innehar full ADR.

Spørsmål om befraktning eller pris? Kontakt oss.

 

Vi har flere egne hengere dedikert til transport av ulike produkter.

   

Copyright © 2015 Aktiv Tankrens AS
Kontakt webmaster