Rens og godkjenning av oljetanker.

Aktiv Tankrens AS utfører oppdrag i både store overgrunnstanker
samt små private oljefyringstanker.
I alle oljetanker akkumuleres det urenheter som over tid kan tette rør og pumpeanlegg. Vi benytter oss av ulike teknikker ut fra oppdragets natur.

Vi holder til i Oslo, men tar på oss oppdrag over hele landet. Vi skaffer referanser fra våre oppdragsgivere som er bla. Oljeselskaper, entreprenører, rørleggere og forsvaret.

Aktiv Tankrens AS innehar selvfølgelig alle aksepteringer fra Klima og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Skriftlig godkjenning fra arbeidstilsynet på våre metoder
og utstyr foreligger også. I tillegg har vi en samarbeids
avtale med Norsas for innsamling av spesialavfall.


Tømming, rens, avgassing og tilstandsrapport.
Vi renser og vasker ut alle rester av olje og andre produkter som befinner seg inne i tanken. Vi tar prøver av tankens innside og godkjenner tanker ut fra tilstand, alder og plassering.
Vi benytter bla. ultralyd for å måle vegg tykkelse på tanker i stål.
Urenheter i en tankbunn vil i de fleste tilfeller kunne skape problemer for den som eier tanken. Slam, partikler, rust og fremmedlegemer vil kunne tette rør og filter samt at brennere kan stoppe opp. I større tanker kan urenhetene bli distribuert videre til andre anlegg. Vi har derfor spesialisert oss på rengjøring av tanker.

 

Vi renser også større overgrunnstanker for våre kunder

 

 

 

Også større nedgravde tanker må renses iblant.

 

Vi utfører bla. i både olje og drivstofftanker:

  • Rengjøring og kontroll med tilstandsrapport
  • Trykk og vakumtesting av tankanlegg
  • Påfylling av nøytral gass
  • Opprensing ved drivstofflekkasje
  • Tømming av sandfang og utskillere
  • Innsamling og transport av spesialavfall
  • Nedskjæring og fjerning av tanker
  • Tankutleie for provisoriske anlegg
   

Copyright © 2015 Aktiv Tankrens AS
Kontakt webmaster