Velkommen til Aktiv Tankrens AS

Aktiv Tankrens AS er gjennom 30 år blitt en av de ledende
spesialister på rengjøring og tilstandskontroll på oljetanker.
Vi har en stab med godt kvalifiserte mennesker, samt en bred utstyrspark som inneholder flere vacumbiler, tankbiler,
gravemaskiner samt tilhørende spesialutstyr som er egnet til
den jobben vi gjør. Alle medarbeidere er trent og sertifisert i
henhold til normer og standarder som forventes av kunder og statlige organ.

Vi utfører oppdrag både for private og bedriftskunder, fra oppgradering/rens av små oljetanker i bakken, større overgrunnstanker. Vi graver opp og sanerer oljetanker, samt
levering av disse til destruksjon eller oppgradering av disse til biofyringsolje. Referanser kan skaffes fra oppdragsgivere. Oljeselskaper, forsvaret, entreprenører, rørleggere etc. er våre
største kunder pr. i dag..

Våre Tjenester

Kontortid Man - Fre 07:00 til 15:30.
Østre Aker vei 60 
0581 Oslo 
Phone: 23 05 27 10 
E-Mail: tankrens@online.no 


Vi er opptatt av miljø derfor bruker alle våre lastebiler generasjon 2 biodiesel.
 

Copyright © 2015 Aktiv Tankrens AS
Kontakt webmaster